Thursday, 21 February 2013

Tuntutan Ganti Rugi Air

Rakyat Selangor dijemput untuk mengisi borang tuntutan ganti rugi tentang kesusahan yang dialami oleh rakyat selangor
Borang boleh diperolihi di

http://rafiziramli.com/samansyabas/  ".